Προφίλ

Η LEVER A.E. ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.  Με εφόδια την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, την συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση, τις επενδύσεις σε υποδομές και σύγχρονη τεχνολογία και με απόλυτη προσήλωση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών της, αποτελεί τον πλέον πολύτιμο συνεργάτη της επιχείρησης σας.

Αποστολή

Συμβάλλει στην εξέλιξη του «επιχειρείν» στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη και εύρυθμο λειτουργία μιας εταιρίας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που προσφέρονται στην αγορά.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασικός συντελεστής της επιτυχημένης πορείας και το μεγαλύτερο κεφάλαιο του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό, που σήμερα απαρτίζεται πάνω από 170 μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, περισσότερους από 20 οικονομολόγους αλλά και 30 γιατρούς. Με βαθιά γνώση του αντικειμένου, υποστηρίζουν καθημερινά τη συνολική προσπάθεια, παρέχοντας ποιοτικά την υπηρεσία “One Stop Shop Solutions” σε περισσότερους από 5000 πελάτες–επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε έργα του Δημοσίου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η LEVER A.E, πιστή στο όραμα και τις αξίες της, πιστεύει πως το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη πίσω από την επιτυχημένη πορεία της και σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων της, επιδιώκοντας την ατομική και ομαδική της βελτίωση και κατά συνέπεια την αναβαθμισμένη παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες και συνεργάτες της.

Πολιτική Ποιότητας - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρία LEVER Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει από το 2010 που ιδρύθηκε να αποτελεί μια εκ των κορυφαίων εταιριών παροχής και υλοποίησης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Η LEVER είναι φορέας εφαρμογής της τεχνογνωσίας πολυεθνικών Συμβούλων Επιχειρήσεων, παγκοσμίου ηγετών σε υπηρεσίες και συστήματα αξιολόγησης και ανάπτυξης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Αποστολή της εταιρίας μας είναι η συμβολή στην εξέλιξη του επιχειρείν στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη αλλά και αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρίας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που παρέχονται στην αγορά.

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας.

Η Διοίκηση της LEVER δεσμεύεται:

 • Ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία και το ρόλο της στο Περιβάλλον
 • Για τη συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και το Περιβάλλον, αλλά και την επίτευξη τους
 • Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς την κατεύθυνση αυτή
 • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η επιχείρηση σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
 • Για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να ενημερώνει και να επικοινωνεί προς τα ενδιαφερόμενα μέρη την Πολιτική της, ώστε να γνωρίζουν τις αρχές και τα αποτελέσματα των προσπαθειών της επιχείρησης σε θέματα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Διοίκηση και τα στελέχη της LEVER ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η επιχείρηση. Η LEVER δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής αλλά και συνολικά του Συστήματος Διαχείρισης, ενώ φροντίζει για την κατάλληλη ενημέρωση και αναθεώρηση σε περίπτωση αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων.

 

Πιστοποιητικό ISO 9001

 

tuv

 

 

 

Οικονομικά Μεγέθη

Ισολογισμός του έτους 2014, κάντε κλικ εδώ: Ισολογισμός 2014 .

Ισολογισμός του έτους 2013, κάντε κλικ εδώ: Ισολογισμός 2013 .

Ισολογισμός του έτους 2012 , κάντε κλικ εδώ: Ισολογισμός 2012 .

 

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras