Lever logo small Lever logo small

Ευρωπαϊκά Έργα

«Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας»

Τελικό Συνέδριο του έργου LIFE ASTI

19 Μαϊου,9.00 π.μ., στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα ΔΣ)

Η ενίσχυση του πρασίνου, τουλάχιστον κατά 30%, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των περιαστικών πάρκων και δασών, η εισαγωγή υγρού στοιχείου (σιντριβανιών αλλά και πηγών πόσιμου νερού) και μεθόδων σκίασης, η σταδιακή μετατροπή κάποιων εκ των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και αναψυχής και η αναμόρφωση δημόσιων και δημοτικών χώρων με τη χρήση κριτηρίων βιοκλιματικού σχηματισμού είναι κάποιες από τις απαντήσεις, που προβλέπει το σχέδιο ανταπόκρισης/προσαρμογής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ), όπως αυτές θα παρουσιαστούν μεταξύ και των άλλων αποτελεσμάτων του έργου LIFE ASTI στο τελικό συνέδριο του έργου που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 19 Μαΐου, στις 9.00 π.μ., στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα ΔΣ).

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας αποτελεί σημαντική παράμετρο του αστικού μικροκλίματος και ίσως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκύπτει λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο τοπικό κλίμα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατανοώντας τη σημασία του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και της αντιμετώπισης τυχόν ακραίων υψηλών θερμοκρασιών, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «LIFE ASTI – Εφαρμογή Συστήματος Πρόγνωσης της Αστικής Θερμικής Νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής».

Εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο έργο συμμετέχουν, επίσης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ως Επικεφαλής Εταίρος), η εταιρεία Geospatial Enabling Technologies (GET) και η Sympraxis Team από την Ελλάδα, καθώς και το Τμήμα Επιδημιολογίας της Ρώμης και το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος (ISAC) από την Ιταλία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το φαινόμενο ΑΘΝ οι  πόλεις συχνά παρομοιάζονται με «θερμικές νησίδες», καθώς ως άλλα «νησιά» ξεχωρίζουν με την εμφάνιση υψηλότερων θερμοκρασιών από αυτές των γειτονικών, περιαστικών, αγροτικών ή δασικών περιοχών. Τα υλικά κατασκευής κτιρίων και δημόσιων χώρων, αλλά και η λειτουργία των αυτοκινήτων κι άλλων μηχανών είναι οι παράγοντες που περισσότερο ευθύνονται για τη συγκέντρωση ρύπων και την αύξηση της θερμοκρασίας. Συνεπακόλουθα η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας, η διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας /αυτονομίας, η πρόκληση δυσφορίας, η αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και η εξασφάλιση ικανοποιητικών, ασφαλών συνθηκών διαβίωσης είναι ζητήματα που απασχολούν κάθε δημοτική αρχή.

Στόχος του έργου και μέθοδοι αντιμετώπισης του φαινομένου της ΑΘΝ

Στόχος του Έργου είναι ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου προγνωστικών συστημάτων για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ), κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων, με έμφαση στη διερεύνηση των επιπτώσεων του στην υγεία των κατοίκων μεσογειακών πόλεων: της Θεσσαλονίκης (Δήμος Θεσσαλονίκης), του Ηρακλείου και της Ρώμης. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται, επίσης, μέθοδοι και τεχνικές προσαρμογής και αντιμετώπισης του φαινομένου. Μεταξύ άλλων αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά πλατφόρμα (LIFE ASTI System Platform) και εφαρμογή για έξυπνα κινητά (android, iOS) για την έγκαιρη προειδοποίηση και προσαρμογή των κατοίκων των υπό μελέτη περιοχών στο φαινόμενο. Επιπλέον, μελετήθηκε η απορρόφηση CO2 σε 5 νέους πράσινους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ως μελέτες-περίπτωσης και αναπτύχθηκε σχέδιο ανταπόκρισης / προσαρμογής στο φαινόμενο (βλ. εικόνα).

Η ανάπτυξη του σχεδίου ανταπόκρισης / προσαρμογής στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας είναι ένα ζήτημα πολυδιάστατο και δυστυχώς χωρίς συνταγή άμεσης επιτυχίας. Ωστόσο, με μικρά σταθερά βήματα κι αίσθημα ευθύνης ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου και τις διεθνείς καλές πρακτικές και σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, προέβη στο σχεδιασμό ενός φάσματος δράσεων τόσο κοινωνικών, όσο και περιβαλλοντικών, πρόληψης κι αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο ανταπόκρισης/προσαρμογής στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας, το οποίο εκπονήθηκε από τον Εξωτερικό Σύμβουλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» -μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»- σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Δήμου, περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις:

Πιο συγκεκριμένα, και βάσει των υποχρεώσεων που προκύπτουν από πρόσφατες διατάξεις (Ν. 4843/21) και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθ. 7 «Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα» ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έκδοση «Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ)» για τα κτίρια αρμοδιότητάς του. Σε αυτό θα αποτυπώνονται τα γενικότερα και ειδικότερα σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση χαρακτηριστικά των κτιρίων, θα γίνει καθορισμός προτεραιοτήτων  και  δράσεων, τεχνικοοικονομική ανάλυση, προσδιορισμός χρηματοδοτικών μηχανισμών και πλάνο παρακολούθησης για την εν συνεχεία μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτηρίων και την ποσοτικοποίηση  της μείωσης εκπομπών CO2. Στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών /έργων που έχουν ήδη δρομοληγηθεί σε κτίρια αρμοδιότητάς του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει σε ενέργειες ωρίμανσης σχετικών έργων, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων (π.χ. διάφορα σχολικά συγκροτήματα)

Δεδομένου ότι το συνέδριο  θα υλοποιηθεί με υβριδικό τρόπο όσοι επιθυμούν μπορούν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά στο σύνδεσμο: link

(Meeting number: 2550 5442110, Password: MDhj5p2cDX5)

Τo έργο LIFE ASTI χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εταιρικό σχήμα του έργου.

Συγγραφείς του άρθρου

Ομάδα έργου Δήμου Θεσσαλονίκης, Εξωτερικός Σύμβουλος «LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»,  μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες»

Η Ισότητα των Φύλων στην Πράξη – H «Lever -Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο, που προωθεί την Ισότητα των Φύλων Στις Μεταφορές – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TinnGO – Horizon 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η τελική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ερευνητικού έργου TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory), στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος και η εταιρεία «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» – μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανισότητες, που υπάρχουν μεταξύ των φύλων γενικά στον κλάδο των μεταφορών, το έργο TInnGO εξετάζει ενδελεχώς τις σύγχρονες προκλήσεις σε επιμέρους τομείς τους, όπως η κινητικότητα, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ασφάλεια  και η πρόσβαση στις μετακινήσεις, του σχεδιασμού μεταφορών και αποκαλύπτει ότι παραμένει ένας «ανδροκρατούμενος» κλάδος.

Το ερευνητικό έργο TInnGo έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στόχος του έργου είναι η βιώσιμη αλλαγή στον τομέα των μεταφορών μέσω μιας στρατηγικής, η οποία θα προωθεί τη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και τη διαφορετικότητα στον τομέα των μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό έργο TinnGO: 

Ο σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης της «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», Λάζαρος Τζαμπάζης διευκρινίζει σχετικά: «Σε ότι αφορά το περιβάλλον των μεταφορών, αποδεικνύεται μέσω του έργου ότι οι αξίες, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των γυναικών δεν έχουν ενσωματωθεί με ισάξιο τρόπο, όπως αυτά των αντρών. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις, λόγω της άνισης πρόσβασης σε πόρους, στην εκπαίδευση (τεχνικές σπουδές STEM που συνδέονται επαγγελματικά με τον κλάδο των μεταφορών) και στην εργασία, καθώς και εξαιτίας παγιωμένων κοινωνικών και πολιτιστικών στερεότυπων στον τομέα αυτό. Οι αντρικές αξίες και πρακτικές κυριαρχούν. Επιπλέον, δεν υπάρχει ισορροπία στην εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και σε χώρους λήψης αποφάσεων, όπως τα ανώτερα τμήματα εταιρειών, ακόμα και το κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, το σύστημα των μεταφορών αποτελεί – παραμένει ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον».

Οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία τους στον τομέα των μεταφορών είναι οι κάτωθι:

 • Αίσθηση έλλειψης διαφορετικότητας, ισότητας και ισότιμης ένταξης
 • Στερεότυπα για το φύλο, προκαταλήψεις και γενικότερη μεροληπτική στάση απέναντι στις γυναίκες.
 • Δυσκολίες στην επιδίωξη καριέρας και στην επαγγελματική αποδοχή λόγω του φύλου.
 • Μειωμένο ποσοστό γυναικών στις τεχνικές σπουδές (STEM) και έλλειψη αντίστοιχης κατάρτισης και εκπαίδευσης.
 • Έλλειψη πρωτοβουλιών εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στο χώρο της εργασίας.
 • Μη προσαρμογή του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας στις γυναικείες ανάγκες.
 • Έλλειψη πολιτικών εύρεσης εργασίας που να στοχεύουν στις γυναίκες.
 • Έλλειψη στρατηγικής για την αύξηση του αριθμού των γυναικών ως μέλη του προσωπικού.

Τα εργαλεία που μπορούν χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί η ισότητα στο περιβάλλον των μεταφορών τοποθετούνται κυρίως στους τέσσερις παρακάτω τομείς:

 1. Εύρεση εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη καριέρας
 2. Επίγνωση σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των φύλων
 3. Ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής
 4. Θέματα υγείας και ασφάλειας

Ο κ. Τζαμπάζης υπογραμμίζει ότι «ενδεικτικές ενέργειες που σκοπεύουν στη μείωση των ανισοτήτων μπορούν να προέλθουν από μία σειρά δράσεων, όπως οι στοχευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, η προώθηση διαφορετικών ατόμων και προσωπικοτήτων στην ενασχόληση ενός έργου, η συνεχής και οπτικά αισθητή δέσμευση από τα ανώτερα τμήματα εταιρειών προς αυτόν τον σκοπό, οι αναφορές στους μισθούς με βάση το φύλο, η δημιουργία κοινωνικών δικτύων γυναικών, η ευελιξία ωραρίου και η προστασία της περιόδου της μητρότητας, η ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων σε χώρους εργασίας, η μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση κ.α.» και ο ίδιος συμπληρώνει ότι «η “Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ” μέλος του Ομίλου “Σαμαράς & Συνεργάτες”, συνέβαλε ως επικεφαλής στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού σε ζητήματα φύλου και συμπεριληπτικότητας στον τομέα των μεταφορών».

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται εταίροι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών, εμπειρογνώμονες, αλλά και υποστηρικτές της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της διαφορετικότητας στις μεταφορές, με απώτερο στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών και ίσης πρόσβασης σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Άλλωστε, σημαντική φιλοδοξία του ίδιου του ερευνητικού έργου είναι να γίνει πύλη αναφοράς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο και την διαφορετικότητα στον τομέα της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σχεδιάζει και υποστηρίζει την επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ εξειδικεύεται σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων (Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα), Αναπτυξιακών Μελετών Τουρισμού και Πολιτισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης (Πράσινη Οικονομία, Κυκλική Οικονομία), ανάπτυξης ολιστικών-πολυκαναλικών πλάνων Marketing & Branding, καθώς και Ολοκληρωμένα Πλάνα Συμβουλευτικής για Επιχειρήσεις με στόχο την Αξιολόγηση Επενδυτικών Πλάνων και τη Λειτουργική Αποτελεσματικότητα στις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Sales-Marketing and Logistics Optimization).

Συνέδριο λήξης έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας» Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου 15-16 Νοεμβρίου 2021

Η εταιρεία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», ως επικεφαλής εταίρος, η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια ζωή και τη Φύση, «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», ο Δήμος Αμυνταίου και η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν το συνέδριο λήξης του έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας»,  τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου. 

Το έργο «LIFE AMYBEAR – Improving Human-Bear Coexistence Conditions in the Municipality of Amyntaio (Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου)» πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η «αλληλεπίδραση» αυτή δημιουργεί προβλήματα, που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και η ολοένα και αυξανόμενη προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς και η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων, όπου εμπλέκονται αρκούδες.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές Ενότητες:

 1. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία της καφέ αρκούδας
 2. Παρουσίαση έργων LIFE για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας σε Ελλάδα και Ευρώπη
 3. Ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων ανθρώπου-αρκούδας
 4. Επιπτώσεις των οδικών και ενεργειακών υποδομών στην καφέ αρκούδα
 5. Ευαισθητοποίηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Όπως εξηγεί η υπεύθυνη του έργου από την εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Ελισσάβετ Παυλίδου «Το έργο LIFE AMYBEAR ολοκληρώνεται αφήνοντας σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια βελτίωσης  των συνθηκών συνύπαρξης Ανθρώπου – Αρκούδας στις περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και Φλώρινας. Ο αριθμός των αρκούδων που ζουν ή διέρχονται από την περιοχή υπολογίσθηκε στα 160 περίπου άτομα, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα  εφαρμογής των διαχειριστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου».

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου:

 • Τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες και εικονικός φράκτης στο οδικό δίκτυο της περιοχής περίπου για την αποτροπή της διέλευσης των άγριων ζώων,  
 • Τοποθετήθηκαν ειδικά κελύφη κάδων απορριμμάτων σε επτά οικισμούς για την αποτροπή της αρκούδας για αναζήτηση τροφής (εντός των οικισμών ή σε χώρους παραγωγής προϊόντων),
 • Διανεμήθηκαν ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γεωργούς για την προστασία της παραγωγής τους, 4)
 • Δημιουργήθηκε δίκτυο ανταλλαγής ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών και διανεμήθηκαν κυτία πρώτων βοηθειών, για τη την αντιμετώπιση του προβλήματος των απωλειών σκύλων φύλαξης από δηλητηριασμένα δολώματα.
 • Επίσης, υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις ενημέρωσης προς την τοπική κοινωνία και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ώστε να γίνει κατανοητή η αξία της αρκούδας για την περιοχή του έργου, καθώς και για ενημερωθούν για το πως θα πρέπει να συμβιώσουν με αυτή.
 • Τέλος, οι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προηγούμενων δράσεων, ώστε οι δράσεις να έχουν την απαραίτητη αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η κα. Παυλίδου συμπλήρωσε, επίσης, σχετικά με τη δημιουργία του ειδικού σήματος της «Καφέ Αρκούδας» : «Στο πλαίσιο αναγνώρισης των προσπαθειών των τοπικών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την συμβίωση με την αρκούδα στην περιοχή δημιουργήθηκε το τοπικό πρότυπο της “Καφέ Αρκούδας” και 15 επιχειρήσεις κατάφεραν να λάβουν το σήμα. Η ανάπτυξη του εν λόγω σήματος, πέραν του βασικού στόχου βελτίωσης των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου/αρκούδας, προσπαθεί να συμβάλει στην αναγνώριση της καφέ αρκούδας ως ένα είδος, που δεν έχει μόνο περιβαλλοντική αλλά και οικονομική αξία, προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο αξία στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς την αρκούδα».

Το συνέδριο θα υλοποιηθεί υβριδικά συνδυάζοντας τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση με τη φυσική παρουσία. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου με φυσική παρουσία, θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. O αριθμός συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα είναι περιορισμένος και δύναται να τροποποιηθεί σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα εκείνης της περιόδου Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Δηλώσεις συμμετοχής είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία, μπορούν να γίνουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://conference.lifeamybear.eu

meletes post swiper image

iSAGE

Το έργο, με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη αιγοπροβατοτροφία στην Ευρώπη-Innovation for sustainable Sheep and Goat production in Europe –iSAGE», επιχορήγησης 7 εκ. €, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON2020, με τη συμμετοχή 33 εταίρων από 7 χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Φινλανδία). Στόχος του έργου είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων εκτροφής αιγοπροβάτων στην Ευρώπη.
Η Lever Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος έχοντας αναλάβει την υποστήριξη του επικεφαλής εταίρου (Κτηνιατρική – ΑΠΘ) στο συντονισμό και διαχείριση του έργου.

meletes post swiper image

Civitas – SUITS

Το έργο, με τίτλο «Υποστηρίζοντας Ολοκληρωμένα Αστικά Συστήματα Μεταφορών- Supporting Urban Integrated Transport Systems – SUITS», επιχορήγησης 4 εκ. €, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON2020, με τη συμμετοχή 22 εταίρων από 11 χώρες της Ευρώπης (Ην. Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λιθουανία και Βέλγιο). Στόχος του SUITS είναι να βελτιώσει την ικανότητα των δημοτικών αρχών, σε μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις, στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων, ολοκληρωμένων και προσιτών στρατηγικών αστικής κινητικότητας που λαμβάνουν υπόψη την ολοκληρωμένη αλυσίδα μετακίνησης των πολιτών και των εμπορευμάτων.
Η Lever Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος του έργου και ηγείται της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πακέτου αναβάθμισης διαχειριστικών ικανοτήτων (capacity building programme) που θα ενημερώνει τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και χρηματοδότησης επενδύσεων αστικής κινητικότητας.

meletes post swiper image

Life AMY Bear

Το έργο LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Φύση και Βιοποικιλότητα». Tο έργο επιδιώκει την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στην περιοχή και τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε ανεκτά επίπεδα των αρνητικών αλληλεπιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών και της τεχνογνωσίας, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο στην περιοχή.
Η Lever Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με το Δήμο Αμυνταίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ.

scroll to see more

ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek