Ολοκληρωμένα συστήματα Αξιόλογησης & Εκπαίδευσης

Ανθρώπινου Δυναμικού και Επαναχάραξης Στρατηγικής

Ιστορικό

Το 2010 ιδρύεται η εταιρία με αντικείμενο την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Ιδιωτικό Τομέα.

Το 2012 αναπτύσσεται ο τομέας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς φορείς του Δημοσίου.

Το 2013 ιδρύει παράρτημα στην Αθήνα.

Το 2014 δημιουργήθηκε το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με σκοπό τη συμμετοχή της εταιρίας σε ερευνητικά προγράμματα και τη μεταφορά των αποτελεσμάτων – προϊόντων της έρευνας σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Το 2015 η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στη Βουλγαρία.

Το 2016 η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην Κύπρο και στην Ουκρανία.

Το 2017 ιδρύει παράρτημα στη Θεσσαλία.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της αποστολής της και με άξονα τις αξίες της, η εταιρεία δημιούργησε τη βέλτιστη εσωτερική δομή, ανέπτυξε στρατηγικές συνεργασίες και δημιούργησε χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που επιδρά συνολικά σε μία Επιχείρηση ή έναν Οργανισμό με σκοπό την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του.

Η εταιρία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδό 26ης Οκτωβρίου 43, σε ένα σύγχρονο και πολυτελές κτιριακό συγκρότημα το οποίο διαθέτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές εξυπηρέτησης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το κτήριο διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και προσφέρεις πλήρη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

Διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου 10, σε ένα σύγχρονο πολυχώρο γραφείων. Τα στελέχη του υποκαταστήματος στην Αθήνα υποστηρίζουν το πελατολόγιο της Lever στη Νότια Ελλάδα και την Αττική, στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της .

Έχει θυγατρική εταιρία, τη Lever Θεσσαλίας ΙΚΕ, που εδρεύει στη Λάρισα, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 4, που παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με τη μητρική της.
Η Lever A.E. διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Οι χώροι εργασίας χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης και δημιουργούν ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας. Όλες οι θέσεις εργασίας είναι άρτια εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εργαλεία γραφείου.

Εγκαταστάσεις

Η εταιρία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδό 26ης Οκτωβρίου 43, σε ένα σύγχρονο και πολυτελές κτιριακό συγκρότημα το οποίο διαθέτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές εξυπηρέτησης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το κτήριο διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και προσφέρεις πλήρη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

Διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, στην οδό Πανεπιστημίου 10, σε ένα σύγχρονο πολυχώρο γραφείων. Τα στελέχη του υποκαταστήματος στην Αθήνα υποστηρίζουν το πελατολόγιο της Lever στη Νότια Ελλάδα και την Αττική, στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Έχει θυγατρική εταιρία, τη Lever Θεσσαλίας ΙΚΕ, που εδρεύει στη Λάρισα, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 4, που παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με τη μητρική της.
Η Lever A.E. διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Οι χώροι εργασίας χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης και δημιουργούν ένα πολύ φιλικό περιβάλλον εργασίας. Όλες οι θέσεις εργασίας είναι άρτια εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εργαλεία γραφείου.

Κάθε θέση εργασίας αποτελείται από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τελευταίας γενιάς είτε σταθερό ή φορητό. Ο Η/Υ διαθέτει σύγχρονα λειτουργικά της Microsoft καθώς και λογισμικά γραφείου, διαχείρισης έργων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Η κάθε θέση εργασίας έχει σχεδιαστεί και χωροθετηθεί ώστε να είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες ιατρικές προδιαγραφές εργασίας γραφείου με Η/Υ.

ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek