ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» & «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού παρατείνονται οι ημερομηνίες υποβολής των δράσεων του ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Πιο συγκεκριμένα η δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» η οποία έληγε στις 17 Μαΐου 2016 παρατείνεται έως τις 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.00. Τονίζεται ότι για την εν λόγω δράση δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος υποβολών.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» το οποίο έληγε στις 20 Μαΐου 2016 παρατείνεται έως τις 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.00»

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras