ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE AMYBEAR

Ο παρόν διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας και επικοινωνίας που απαιτούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων που έχει να υλοποιήσει η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ στο πλαίσιο του έργου «Improving Human-Bear Coexistence Conditions in Municipality of Amyntaio» – LIFE AMYBEAR.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 25% από ίδιους πόρους.

Η LEVER συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων του έργου LIFE AMYEAR με συνδικαιούχους την Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ, το Δήμο Αμυνταίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο LIFE AMYBEAR πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας.

Η προϋπολογιζόμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 31.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο και θα καταβληθεί τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και τη διαθεσιμότητα πόρων του έργου, έως και τη λήξη υλοποίησης του έργου την 31/07/2020.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών έως και 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Προσφορές που λαμβάνονται μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία.

Για περισσότερες Πληροφορίες πατήστε εδώ.

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras