Πρώτη Θεματική Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Ορεστιάδας

H Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες υποστηρίζει το Δήμο Ορεστιάδας στην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Ορεστιάδας. Το Σχέδιο, που περιλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων που εκπονούνται από Δήμους στην Ελλάδα, ακολουθεί τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα και αφορά στην ανάπτυξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων και μέτρων, με ορίζοντα δεκαετίας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του δικτύου της πόλης με έμφαση στην πεζή μετακίνηση, τις δημόσιες συγκοινωνίες και το ποδήλατο.

Την Τρίτη 27.09.2016, διεξήχθη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας η Πρώτη Θεματική Διαβούλευση φορέων της Ορεστιάδας στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, κατά την οποία αξιολογήθηκε ο υφιστάμενος σχεδιασμός και η υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της πόλης. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι φορείς της πόλης ενημερώθηκαν από την ομάδα εργασίας για τα παραπάνω ζητήματα και έγινε αναγνώριση και αξιολόγηση επιπλέον προβλημάτων από τους ίδιους τους φορείς με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από τους φορείς να διατυπώσουν τους στόχους και το όραμα τους για το μέλλον της πόλης στον τομέα των μετακινήσεων. Τα θέματα τα οποία απασχόλησαν περισσότερο τους εκπροσώπους των φορέων κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αφορούσαν στην παράνομη στάθμευση, στην κατάληψη των πεζοδρομίων, στην ασφάλεια των ποδηλατιστών και στην ποιότητα της αστικής συγκοινωνίας.

Η διαβούλευση κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη τόσο λόγω της μεγάλης συμμετοχής των φορέων της πόλης αλλά και του έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι συμμετέχοντες για τα ζητήματα που τέθηκαν, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την ενεργή εμπλοκή τους και στα επόμενα στάδια του Σχεδίου.

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras