Πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στη Λευκωσία – InnovaSUMP INTERREG EUROPE

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE

 

Η LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης, εταιρεία του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, υποστήριξε με επιτυχία το δήμο Λευκωσίας στη διοργάνωση της πρώτης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου InnovaSUMP – Innovation in Sustainable Urban Mobility Plans for low carbon transport (καινοτομίες στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα), στις 30 Ιουνίου 2017.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις δράσεις του έργου, το εταιρικό σχήμα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και τα προσδοκώμενα οφέλη του δήμου Λευκωσίας. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι του δήμου Λευκωσίας επισήμαναν το σημαντικό ρόλο της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στην εξελικτική πορεία και τα αποτελέσματα του έργου. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε ότι τα μέλη που θα στελεχώνουν την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης θα συμμετάσχουν σε τέσσερα εργαστήρια, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, και σε συναντήσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εργαστηρίου.

Ειδικότερα, κάθε εργαστήριο θα διοργανωθεί ανά εξάμηνο έως το 2019 από διαφορετικό εταίρο. Το πρώτο εργαστήριο έχει πραγματοποιηθεί στην Πράγα με θέμα «Συμπεριφορά Μετακινούμενων». Το δεύτερο εργαστήριο με θέμα «Κινητικότητα Επισκεπτών σε τουριστικούς προορισμούς» θα πραγματοποιηθεί στη Ραβένα, το τρίτο με θέμα «Ενσωμάτωση ΣΔΑΕ – ΣΒΑΚ» θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία και το τέταρτο με θέμα «Τιμολόγηση και Χρηματοδότηση» θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους. Στις συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης θα μεταφέρονται οι καλές πρακτικές άλλων χωρών και σημαντικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Επίσης, θα γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και θα δοθεί δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το εκάστοτε θέμα του εργαστηρίου.

Επιπροσθέτως, στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία και τη συμβολή της συνεργασίας με την Τοπική Ομάδα Υποστήριξης, με σκοπό να αξιοποιηθεί κάθε πληροφορία και γνώση στην επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι τα μέλη της ομάδας μπορούν σταδιακά να πληθαίνουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, που θα αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στο δήμο Λευκωσίας.


Ο δήμος Λευκωσίας συμμετέχει στο έργο InnovaSUMP ως επικεφαλής έταιρος, στα πλαίσια του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE. Η Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης σε συνεργεία με τη Διευρωπαϊκή Συμβουλευτική ΕΠΕ, έχουν αναλάβει τη Διακρατική Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.interregeurope.eu/innovasump

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras