Επιτυχής Ολοκλήρωση Έργου από τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Στην εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., μέλος του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ανέθεσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά από σχετικό διαγωνισμό, την υλοποίηση του έργου ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΩΝ SEVESO».

Η ανάληψη ενός τόσο σημαντικού και σύνθετου έργου επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. στο χώρο των εταιριών παροχής υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στην εκπόνηση ειδικών μελετών ασφαλείας, όπως οι μελέτες ασφαλείας SEVESO. Η ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έγινε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία.

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras