Ολοκληρωμένα συστήματα Αξιόλογησης & Εκπαίδευσης

Ανθρώπινου Δυναμικού και Επαναχάραξης Στρατηγικής

Ταυτότητα

Η «Lever ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Όραμα της Lever A.E. είναι η καθιέρωσή της στη συνείδηση του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια ως μια εταιρία που βοήθησε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των οικονομιών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους.

Αποστολή της Lever A.E. είναι η επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών στις χώρες της Βαλκανικής υποστηρίζοντας με συμβουλευτικές υπηρεσίες τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που επηρεάζουν σημαντικά τις παραπάνω συνθήκες.

Επιδίωξη της Lever A.E. είναι η καθιέρωσή της ως μια εκ των ηγετικών Ομάδων Συμβούλων Ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Φιλοσοφία της Lever A.E. αποτελεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών της για την επίλυση των σημαντικότερων ζητημάτων τους. Αυτή εξασφαλίζεται μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με ηγέτιδες εταιρείες παγκοσμίου εμβέλειας στον χώρο του Consulting και του HR , όπως η Valueselling ,η Worldsview academy, η Profiles International, η Customer Focus κ.α αλλά και με ηγέτες εθνικής εμβέλειας όπως η Σαμαράς και Συνεργάτες. H Lever Α.Ε. εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και ακολουθεί την Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού.

Επιχειρηματική Στρατηγική

Επιχειρηματική Στρατηγική της Lever A.E. αποτελεί:

α) η ανάπτυξη ενός πυκνού δικτύου συμβούλων με σημαντική γεωγραφική διασπορά ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά και να κάνει ασφαλή διάγνωση των σημαντικότερων ζητημάτων των συνεργατών της
β) η έρευνα και δημιουργία νέων υπηρεσιών που δημιουργούν καινούριες συνθήκες για την υγιή ανάπτυξη των συνεργατών της
γ) η διαρκής ανάπτυξη των στελεχών της μέσα από εκπαίδευση αλλά και καινοτομία στον τρόπο και τη νοοτροπία εργασίας
δ) η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της με συνεργασίες με τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και φορείς στην Ευρώπη και την Αμερική.

ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek