2η Συνάντηση της Κοινοπραξίας του Έργου SUITS του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 για την έρευνα και την καινοτομία.

H δεύτερη Γενική Συνέλευση (General Assembly) και ο δεύτερος κύκλος συσκέψεων εργασίας και εκπαίδευσης (Workshops) του Έργου SUITS (Supporting Urban Integrated Transport Systems: Transferable tools for Local Authorities), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020 για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις 19 και 20 Ιουνίου 2017.

Σκοπός του SUITS είναι να αναπτύξει μια δέσμη αποτελεσματικών εργαλείων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τις δημοτικές αρχές ευρωπαϊκών πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους και, μεταξύ άλλων, θα υποστηρίζουν: (α) τη μεταστροφή των μετακινουμένων σε περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές μετακίνησης, (β) την ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης των ευάλωτων ομάδων χρηστών, (γ) την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και (δ) την ανάπτυξη καινοτόμων σχημάτων χρηματοδότησης υλοποίησης μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης οι εταίροι του έργου SUITS παρουσίασαν την εξέλιξη του έργου και συμφώνησαν για τις επόμενες δραστηριότητες τους. Επίσης, ανακοίνωσαν τα πορίσματα του SUITS, αναφορικά με τις αδυναμίες και τα διαχειριστικά κενά που εμφανίζονται στις ευρωπαϊκές πόλεις στον τομέα σχεδιασμού και στην υλοποίηση μέτρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Επιπροσθέτως, στη συνάντηση σημειώθηκε ότι οι δημοτικές αρχές στην Ευρώπη δεν ενσωματώνουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στο τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς δεν κατανοούνται ακόμη επαρκώς τα δημόσια και ιδιωτικά οφέλη της προώθησης ήπιων μορφών κινητικότητας, έναντι της ολοένα αυξανόμενης χρήσης αυτοκινήτου. Για τους παραπάνω λόγους, η ενθάρρυνση του ποδηλάτου και της πεζής μετακίνησης, η προώθηση του συνεπιβατισμού, ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση των μετακινήσεων και η αποτελεσματική οργάνωση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών δεν έχουν έως σήμερα εφαρμοστεί και διαδοθεί στον αναμενόμενο βαθμό στην Ευρώπη.

Εξαιτίας της εν λόγω διαπίστωσης, η LEVER, ως εταίρος του έργου SUITS, πρόκειται να ηγηθεί της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πακέτου αναβάθμισης διαχειριστικών ικανοτήτων (capacity building programme), το οποίο θα παρέχει άρτια ενημέρωση στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και χρηματοδότησης επενδύσεων αστικής κινητικότητας. Η LEVER, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του SUITS, πρόκειται να σχεδιάσει ένα πλήρες εκπαιδευτικό εργαλείο που θα πληροφορεί για τις καλές πρακτικές, τις σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού και τις βασικές κατευθύνσεις, που απαιτούνται για την εισαγωγή μέτρων που αφορούν τα σημαντικότερα πεδία της αστικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η LEVER πρόκειται να σχεδιάσει σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία θα περιλαμβάνουν υλικό για την αυτοτελή διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αλλά και υλικό για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου.

Η επόμενη συνάντηση του SUITS θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2017 στην Πορτογαλία, στα πλαίσια του CIVITAS Forum Conference. Εκεί, οι εταίροι του SUITS θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο δίκτυο CIVITAS (πάνω από 250 πόλεις) και να αντιληφθούν τις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες τους από το SUITS. Στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου, η LEVER θα παρουσιάσει στους εταίρους του SUITS και στους εκπροσώπους της Ε.Ε. τα πεδία αστικής κινητικότητας επί των οποίων θα εστιάζει το πρόγραμμα αναβάθμισης διαχειριστικών ικανοτήτων του SUITS.

Το Έργο SUITS έχει τετραετή διάρκεια και πρόκειται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2020. Συντονιστής του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ (COVENTRY UNIVERSITY) στο Ην. Βασίλειο. Συνολικά, στο SUITS συμμετέχουν 22 εταίροι από 11 ευρωπαϊκές χώρες, εντός των οποίων περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρείες νέων τεχνολογιών, συμβουλευτικοί οργανισμοί καθώς και εννέα (9) δημοτικές αρχές πόλεων (Coventry-Ην. Βασίλειο, Τορίνο-Ιταλία, Ρώμη-Ιταλία, Καλαμαριά-Ελλάδα, Alba Iulia- Ρουμανία, Βαλένθια- Ισπανία, Palanga- Λιθουανία, Έρφουρτ και Στουτγκάρδη- Γερμανία).

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras