Συνέδριο λήξης έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας» Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου 15-16 Νοεμβρίου 2021

Η εταιρεία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», ως επικεφαλής εταίρος, η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια ζωή και τη Φύση, «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», ο Δήμος Αμυνταίου και η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν το συνέδριο λήξης του έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας»,  τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, στο… Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνέδριο λήξης έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας» Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου 15-16 Νοεμβρίου 2021