Η Ισότητα των Φύλων στην Πράξη – H «Lever -Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο, που προωθεί την Ισότητα των Φύλων Στις Μεταφορές – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TinnGO – Horizon 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η τελική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ερευνητικού έργου TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory), στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος και η εταιρεία «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» – μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανισότητες, που υπάρχουν μεταξύ των φύλων γενικά στον κλάδο των μεταφορών, το έργο TInnGO εξετάζει… Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Ισότητα των Φύλων στην Πράξη – H «Lever -Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο, που προωθεί την Ισότητα των Φύλων Στις Μεταφορές – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TinnGO – Horizon 2020