«Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας»

Τελικό Συνέδριο του έργου LIFE ASTI 19 Μαϊου,9.00 π.μ., στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα ΔΣ) Η ενίσχυση του πρασίνου, τουλάχιστον κατά 30%, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των περιαστικών πάρκων και δασών, η εισαγωγή υγρού στοιχείου (σιντριβανιών αλλά και πηγών πόσιμου νερού) και μεθόδων σκίασης, η σταδιακή μετατροπή κάποιων εκ των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου… Συνεχίστε να διαβάζετε το «Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας»