ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων

Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων

Οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην αξιολόγηση ή εκτίμηση της αποτελεσματικότητας έργων και προγραμμάτων και παρέχουν κατευθύνσεις προσαρμογής των αντίστοιχων πολιτικών. Αφορούν εκ των προτέρων (ex-ante), ενδιάμεση (on-going) και εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση και περιλαμβάνουν:

 • ανάλυση / επικαιροποίηση έργου ή προγράμματος
 • αξιολόγηση στόχων, συστήματος δεικτών και μηχανισμών παρακολούθησης
 • μέτρηση / πρόβλεψη αποτελεσματικότητας, απορρόφησης και αποδοτικότητας (οικονομική και φυσική πρόοδος)
 • εκτίμηση / πρόβλεψη βαθμού επίτευξης στόχων και αποκλίσεων
 • εντοπισμός κινδύνων, προβλημάτων – αιτιών απόκλισης
 • προτάσεις αναθεώρησης

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras