ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Η LEVER Α.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας. Ειδικότερα αναλαμβάνει:

 • Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και τις δυνατότητες αξιοποίησης του εκάστοτε ακινήτου ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται
 • Καταγραφή και την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας με ταυτόχρονη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα χωροταξίας
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Έλεγχος αδειολογικής κατάστασης με δημιουργία φακέλου του κάθε ακινήτου, όπου συγκεντρώνονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, χρήσεις γης, αλλά και οι ελλείψεις που υπάρχουν προκειμένου να είναι σε θέση το ακίνητο να αξιοποιηθεί άμεσα
 • Εκτίμηση αξίας και ιεράρχηση των ακινήτων κάνοντας χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και επιλογή σε συνεργασία με τους φορείς των σημαντικότερων προς αξιοποίηση ακινήτων
 • Δημιουργία master plan για κάθε ακίνητο με συγκεκριμένες προτάσεις και σενάρια για το πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και Οικονομική ανάλυση της επένδυσης
 • Μελέτες, εγκρίσεις, άδειες και επίβλεψη κατασκευής του έργου εφόσον απαιτείται
 • Διερεύνηση προσέλκυσης επενδυτή και υποστήριξη του φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras