ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Έργων Υποδομής

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Έργων Υποδομής

Στόχος είναι η εκτίμηση της βιωσιμότητας και του συνολικού οφέλους του έργου και περιλαμβάνουν:

 • τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
 • ανάλυση SWOT και αξιολόγηση του έργου (δαπάνη σε σχέση με το κοινωνικό όφελος)
 • ανάλυση κινδύνων
 • χρηματοδοτικό σχήμα
 • χρηματοοικονομική ανάλυση (εκτίμηση χρηματοροών, δείκτες και σενάρια βιωσιμότητας)

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras