ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Φορέων

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Φορέων

Συμβάλει στην αποτύπωση, παρακολούθηση και αποτελεσματική εφαρμογή της μακροπρόθεσμης πολιτικής του φορέα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

 • ανάλυση του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος
 • ανάλυση δυνατοτήτων, αδυναμιών, προοπτικών, απειλών (SWOT)
 • διατύπωση οράματος – αποστολής
 • κατάρτιση στρατηγικών στόχων
 • εξειδίκευση αξόνων δράσης και εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης

Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

 • κατάρτιση επιχειρησιακών στόχων
 • ανάλυση δραστηριοτήτων / υπηρεσιών, οργανωτικής δομής – ανθρώπινου δυναμικού και υποδομής
 • εξειδίκευση λειτουργικού πλαισίου (Διαδικασίες)
 • χρηματοοικονομικό προγραμματισμό

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras