ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχέδια Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Σχέδια Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Πρόκειται για σχέδια που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών στα οποία συγκαταλέγονται σχέδια διαχείρισης επισκεπτών και μελέτες εκτίμησης φέρουσας ικανότητας και περιλαμβάνουν:

  • παρουσίαση της περιοχής με ανάλυση της θραυστότητας του περιβάλλοντος (σπάνια οικοσυστήματα, είδη προτεραιότητας, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κλπ)
  • ανάλυση SWOT
  • δράσεις και παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης
  • ενέργειες προβολής

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras