ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχέδια Προβολής – Προώθησης Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος

Σχέδια Προβολής – Προώθησης Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος

Τα σχέδια στοχεύουν στην περαιτέρω ανάδειξη του τουριστικού – πολιτιστικού στοιχείου μιας περιοχής και προχωρούν σε:

 • αναγνώριση και αναλυτική καταγραφή του εκάστοτε τουριστικού  / πολιτιστικού προϊόντος (υποδομές, υπηρεσίες, δυναμικό)
 • περιγραφή υφιστάμενης προσφοράς και ζήτησης
 • διάγνωση τάσεων στην αγορά
 • εντοπισμό βασικών ομάδων στόχου και κατάρτιση προφίλ
 • εξειδίκευση ενεργειών προώθησης – προσδιορισμός καναλιών διανομής (δίκτυα, συμφωνίες / συνεργασίες)
 • εξειδίκευση δράσεων προβολής (επικοινωνία, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις)

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras