ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Τα στελέχη της LEVER Α.Ε. διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία για την ωρίμανση δράσεων και έργων όπως:

 • Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • Προγράμματα διμερούς συνεργασίας (Ιταλία, Κύπρος, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Βουλγαρία)
 • Προγράμματα Πολυμερούς συνεργασίας (χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας και της Αδριατικής)
 • Προγράμματα Διαπεριφερειακής συνεργασίας (INTERREG EUROPE)
 • Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πολιτισμού
 • Άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (EaSI, Erasmus+, COSME, Europe for Citizens, κλπ).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν υπηρεσίες Πληροφόρησης και Ενημέρωσης, Εκπόνησης και Υποβολής της Αίτησης – Φακέλου Χρηματοδότησης, καθώς και Υπηρεσίες Διαχείρισης και Υλοποίησης.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras