ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Master Plan

Μελέτη που αφορά συγκεκριμένο έργο / επένδυση, θεματική (οικοτουρισμός κλπ) ή και γενικότερο αναπτυξιακό σχέδιο και περιλαμβάνει:

Master Plan
 • παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης
 • επισκόπηση σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου
 • αναλυτική περιγραφή της πρότασης
 • ολοκληρωμένη χωροταξική διευθέτηση
 • εξειδίκευση στοχευμένων δράσεων
 • χρηματοδοτικά μέσα και χρηματοοικονομική ανάλυση (για έργα / επενδύσεις)
 • οργάνωση και σχεδιασμό ενεργειών προβολής

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras