Η αγορά του autogas

H παρούσα μελέτη παρέχει μία πλήρη εικόνα της αγοράς του autogas στην Ελλάδα. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο είτε για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο χώρο και επιθυμούν να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την είσοδο μίας νέας εταιρείας στο χώρο με βιώσιμη κερδοφορία είτε για υφιστάμενες επιχειρήσεις του χώρου που επιθυμούν ναέχουν μία σφαιρικότερη εικόνα του κλάδου.

H παρούσα μελέτη:

  • εξετάζει αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγορά του autogas,
  • αποτυπώνει το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης υγραερίου και αναλύει τις τάσεις της διεθνούς και εγχώριας αγοράς,
  • αναλύει και συγκρίνει τον ανταγωνισμό που επικρατεί στην ελληνική επικράτεια αναφορικά με την εμπορία υγραερίου και μελετά επισταμένως την οικονομική επίδοση των εταιρειών αυτών, και
  • καταγράφει λεπτομερώς τα πρατήρια autogasπου λειτουργούν στη χώρα και τα ταξινομεί γεωγραφικά, ανά σήμα και προμηθευτή.

Η μελέτη καταλήγει στην ανάλυση SWOT στην οποία συμπυκνώνονται τα ευρήματα και συμπεράσματα της μελέτης και η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την απόφαση για οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική προσπάθεια στο χώρο.

Χρειάζεστε βοήθεια;