Η Ισότητα των Φύλων στην Πράξη – H «Lever -Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο, που προωθεί την Ισότητα των Φύλων Στις Μεταφορές – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TinnGO – Horizon 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η τελική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ερευνητικού έργου TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory), στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος και η

Περισσότερα »

Συνέδριο λήξης έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας» Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου 15-16 Νοεμβρίου 2021

Η εταιρεία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», ως επικεφαλής εταίρος, η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια ζωή και τη Φύση, «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», ο Δήμος Αμυνταίου και

Περισσότερα »

iSAGE

Το έργο, με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη αιγοπροβατοτροφία στην Ευρώπη-Innovation for sustainable Sheep and Goat production in Europe –iSAGE», επιχορήγησης 7 εκ. €, υλοποιείται στο

Περισσότερα »

Civitas – SUITS

Το έργο, με τίτλο «Υποστηρίζοντας Ολοκληρωμένα Αστικά Συστήματα Μεταφορών- Supporting Urban Integrated Transport Systems – SUITS», επιχορήγησης 4 εκ. €, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος

Περισσότερα »

Life AMY Bear

Το έργο LIFE AMYBEAR με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους στο πλαίσιο του

Περισσότερα »