Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων.

Συντάκτης: Ορέστης Ακριτίδης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τμήμα Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων γραφείου Αθηνών, «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ – Σύμβουλοι Ποιότητας & Ασφάλειας Εργασίας»

Με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης 101195 – ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και την εισαγωγή του ΕΛΟΤ 60364 ως του νέου προτύπου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ορίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στη μελέτη, κατασκευή και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης παρατηρείται ραγδαία αύξηση στην εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Η τροφοδότηση αυτών των φορτιστών μπορεί να γίνει είτε από μια υφιστάμενη παροχή είτε από μια νέα παροχή αποκλειστικά για την τροφοδοσία των φορτιστών. Τα πιο συνηθισμένα σημεία όπου τοποθετούνται οι φορτιστές είναι οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), πρατήρια υγρών καυσίμων, σταθμοί στάθμευσης οχημάτων, πυλωτές πολυκατοικιών, ιδιωτικοί σταθμοί στάθμευσης κατοικιών. Οι φορτιστές μπορεί να είναι υψηλής ισχύος δηλαδή επιτρέπουν την μεταφορά ισχύος άνω των 22kW (ταχυφορτιστές), ή κανονικής ισχύος. Ταυτόχρονα με τον Ν4710/2020 επιβάλλεται στις μελέτες κατασκευής νέων κτιρίων ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε εργασίες ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, καναλιών και οχετών για την διέλευση καλωδίων που θα τροφοδοτούν ηλεκτρικούς φορτιστές

Ωστόσο είτε οι φορτιστές είναι δημοσίως προσβάσιμοι, είτε προορίζονται για ιδιωτική χρήση πρέπει να μελετώνται, κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη

παράγραφο 722 του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 «Τροφοδοσία για ηλεκτρικά οχήματα». Ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την σύνδεση των υποδομών επαφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, συμπληρώνοντας την αίτηση του εντύπου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις παροχές μέσης τάσης, ή εισάγοντας τα στοιχεία που απαιτούνται στην εφαρμογή που έχει δημιουργήσει ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις παροχές χαμηλής τάσης. Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης και έναρξης λειτουργία του σταθμού απαιτείται η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη για την παροχή του φορτιστή.

Έλεγχος Υποδομών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Ενδεικτικά οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και περιλαμβάνουν:

Αξιολόγηση της επιλογής των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος

  • Γίνεται έλεγχος της σωστής επιλογής διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύματος που θα προστατεύσει ανθρώπους, ζώα και εξοπλισμό σε ένα πιθανό σφάλμα.

Αξιολόγηση τήρησης προδιαγραφών τροφοδότησης των υποδομών

  • Ιδιαίτερα οι δημοσίως προσβάσιμοι φορτιστές πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συγκεκριμένες διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται στον Ν4710/2020, στην Κ.Υ.Α. 42863/438 και στις Τεχνικές απαιτήσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών με εξαιρετικά μεγάλο portfolio στις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αναλαμβάνει:

  • Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη για την έναρξη λειτουργία των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  • Αξιολόγηση της ορθή ολοκλήρωσης εγκατάστασης υποδομών φόρτισης.
  • Έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων για την έναρξη λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων συσκευών φόρτισης.
  • Θερμογραφία από πιστοποιημένους θερμογράφους της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Χρειάζεστε βοήθεια;