iSAGE: μια ισχυρή κοινοπραξία για την αιγοπροβατοτροφία στην Ευρώπη ξεκινά τη δράση της από τη Θεσσαλονίκη

Η  LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες ως μέλος της κοινοπραξίας έχει αναλάβει τη συνολική διοικητική υποστήριξη του έργου με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη αιγοπροβατοτροφία στην Ευρώπη-Innovation for sustainable Sheep and Goat production in Europe –iSAGE», σε συνεργασία με την ομάδα του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ που είναι ο Συντονιστής εταίρος.

Το έργο που αφορά έρευνα στον κλάδο αιγοπροβατοτροφίας υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «HORIZON 2020», μέσω του οποίου λαμβάνει επιχορήγηση 7 εκ. ευρώ.

Το έργο ξεκίνησε ξεκίνησε επίσημα την 1 Μαρτίου 2016 και συνολικά συμμετέχουν σε αυτό 34 φορείς από 7 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φιλανδία), με τους 18 να αποτελούν εκπροσώπους της βιομηχανίας. Από ελληνικής πλευράς πλέον του τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ και της LEVER A.E. συμμετέχουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας), ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Προβάτων Φυλής Φριζάρτα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων «Αιγοπροβατοτρόφοι Πιερίας».

Στις 05-07 Απριλίου 2016 διοργανώθηκε από την Lever A.E. η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Mediterranean Hotel», στη Θεσσαλονίκη, με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσία και του project Officer του έργου από τη Διαχειριστική του Προγράμματος στις Βρυξέλλες.

Στόχος του έργου είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων εκτροφής προβάτων και των γιδιών στην Ευρώπη. Στο έργο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και γενικά των επιχειρήσεων με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εκτρεφόμενων γαλακτοπαραγωγών και κρεοπαραγωγών προβάτων και γιδιών στην Ευρώπη.

Η μεθοδολογία του έργου επικεντρώνεται σε συμμετοχικές δράσεις έχοντας ως αφετηρία τους παραγωγούς και το ζωικό κεφάλαιο και στη συνέχεια τους μεταποιητές και τα εμπορικά δίκτυα ώστε να καταλήξει στον καταναλωτή. Η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την βιωσιμότητα, τις μελλοντικές προκλήσεις και την εμπορικότητα των προϊόντων της αιγοπροβατοτροφίας. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να σχεδιαστούν ολιστικά συστήματα διαχείρισης των εκτροφών για ανάδειξη του γενετικού δυναμικού των τοπικών φυλών προβάτων και γιδιών, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ενσωμάτωση καινοτομιών στην πράξη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου.

Το iSAGE φιλοδοξεί να συντάξει ένα οδικό χάρτη, χρησιμοποιώντας επιδεικτικά παραδείγματα για τη χάραξη πολιτικής στην αιγοπροβατοτροφία η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει την εξεύρεση λύσεων για μεμονωμένους παραγωγούς, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς καθώς και την μεταποιητική βιομηχανία.

Με το iSAGE η Ελλάδα, συντονίζει για πρώτη φορά την έρευνα και την εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή προβάτων και γιδιών στην Ευρώπη, ενός κλάδου που αποτελεί το σημαντικότερο της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα με ιστορική διαδρομή χιλιετιών και ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική σημασία. Το iSAGE θα διερευνήσει τις κοινωνικο-οικονομικές, δημογραφικές και οικολογικές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος της αιγοπροβατροφίας τα επόμενα χρόνια.

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras