Η Ισότητα των Φύλων στην Πράξη – H «Lever -Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» ολοκλήρωσε το ερευνητικό έργο, που προωθεί την Ισότητα των Φύλων Στις Μεταφορές – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TinnGO – Horizon 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η τελική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του ερευνητικού έργου TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory), στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος και η εταιρεία «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» – μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες». Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανισότητες, που υπάρχουν μεταξύ των φύλων γενικά στον κλάδο των μεταφορών, το έργο TInnGO εξετάζει ενδελεχώς τις σύγχρονες προκλήσεις σε επιμέρους τομείς τους, όπως η κινητικότητα, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η ασφάλεια  και η πρόσβαση στις μετακινήσεις, του σχεδιασμού μεταφορών και αποκαλύπτει ότι παραμένει ένας «ανδροκρατούμενος» κλάδος.

Το ερευνητικό έργο TInnGo έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία. Στόχος του έργου είναι η βιώσιμη αλλαγή στον τομέα των μεταφορών μέσω μιας στρατηγικής, η οποία θα προωθεί τη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και τη διαφορετικότητα στον τομέα των μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό έργο TinnGO: 

Ο σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης της «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», Λάζαρος Τζαμπάζης διευκρινίζει σχετικά: «Σε ότι αφορά το περιβάλλον των μεταφορών, αποδεικνύεται μέσω του έργου ότι οι αξίες, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των γυναικών δεν έχουν ενσωματωθεί με ισάξιο τρόπο, όπως αυτά των αντρών. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις, λόγω της άνισης πρόσβασης σε πόρους, στην εκπαίδευση (τεχνικές σπουδές STEM που συνδέονται επαγγελματικά με τον κλάδο των μεταφορών) και στην εργασία, καθώς και εξαιτίας παγιωμένων κοινωνικών και πολιτιστικών στερεότυπων στον τομέα αυτό. Οι αντρικές αξίες και πρακτικές κυριαρχούν. Επιπλέον, δεν υπάρχει ισορροπία στην εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και σε χώρους λήψης αποφάσεων, όπως τα ανώτερα τμήματα εταιρειών, ακόμα και το κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, το σύστημα των μεταφορών αποτελεί – παραμένει ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον».

Οι βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία τους στον τομέα των μεταφορών είναι οι κάτωθι:

 • Αίσθηση έλλειψης διαφορετικότητας, ισότητας και ισότιμης ένταξης
 • Στερεότυπα για το φύλο, προκαταλήψεις και γενικότερη μεροληπτική στάση απέναντι στις γυναίκες.
 • Δυσκολίες στην επιδίωξη καριέρας και στην επαγγελματική αποδοχή λόγω του φύλου.
 • Μειωμένο ποσοστό γυναικών στις τεχνικές σπουδές (STEM) και έλλειψη αντίστοιχης κατάρτισης και εκπαίδευσης.
 • Έλλειψη πρωτοβουλιών εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στο χώρο της εργασίας.
 • Μη προσαρμογή του εξοπλισμού και του χώρου εργασίας στις γυναικείες ανάγκες.
 • Έλλειψη πολιτικών εύρεσης εργασίας που να στοχεύουν στις γυναίκες.
 • Έλλειψη στρατηγικής για την αύξηση του αριθμού των γυναικών ως μέλη του προσωπικού.

Τα εργαλεία που μπορούν χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί η ισότητα στο περιβάλλον των μεταφορών τοποθετούνται κυρίως στους τέσσερις παρακάτω τομείς:

 1. Εύρεση εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη καριέρας
 2. Επίγνωση σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των φύλων
 3. Ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής
 4. Θέματα υγείας και ασφάλειας

Ο κ. Τζαμπάζης υπογραμμίζει ότι «ενδεικτικές ενέργειες που σκοπεύουν στη μείωση των ανισοτήτων μπορούν να προέλθουν από μία σειρά δράσεων, όπως οι στοχευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, η προώθηση διαφορετικών ατόμων και προσωπικοτήτων στην ενασχόληση ενός έργου, η συνεχής και οπτικά αισθητή δέσμευση από τα ανώτερα τμήματα εταιρειών προς αυτόν τον σκοπό, οι αναφορές στους μισθούς με βάση το φύλο, η δημιουργία κοινωνικών δικτύων γυναικών, η ευελιξία ωραρίου και η προστασία της περιόδου της μητρότητας, η ύπαρξη επαρκών εγκαταστάσεων σε χώρους εργασίας, η μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση κ.α.» και ο ίδιος συμπληρώνει ότι «η “Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ” μέλος του Ομίλου “Σαμαράς & Συνεργάτες”, συνέβαλε ως επικεφαλής στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού σε ζητήματα φύλου και συμπεριληπτικότητας στον τομέα των μεταφορών».

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 20 εταίροι από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται εταίροι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών, εμπειρογνώμονες, αλλά και υποστηρικτές της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της διαφορετικότητας στις μεταφορές, με απώτερο στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών και ίσης πρόσβασης σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Άλλωστε, σημαντική φιλοδοξία του ίδιου του ερευνητικού έργου είναι να γίνει πύλη αναφοράς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο και την διαφορετικότητα στον τομέα της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης AE», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σχεδιάζει και υποστηρίζει την επίτευξη της υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ εξειδικεύεται σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων (Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα), Αναπτυξιακών Μελετών Τουρισμού και Πολιτισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, περιβαλλοντικής διαχείρισης (Πράσινη Οικονομία, Κυκλική Οικονομία), ανάπτυξης ολιστικών-πολυκαναλικών πλάνων Marketing & Branding, καθώς και Ολοκληρωμένα Πλάνα Συμβουλευτικής για Επιχειρήσεις με στόχο την Αξιολόγηση Επενδυτικών Πλάνων και τη Λειτουργική Αποτελεσματικότητα στις Πωλήσεις, το Μάρκετινγκ και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Sales-Marketing and Logistics Optimization).

Χρειάζεστε βοήθεια;