LIFE AMYBEAR: Νέα συνεργασία για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου

Στις 25 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE AMYBEAR από τη LEVER στην αίθουσα της LEVER LEARNING, όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση του LIFE AMYBEAR και η οποία είχε τεχνικό-διαχειριστικό χαρακτήρα. Την εκδήλωση χαιρέτησε και παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, κος Βασίλειος Μιχελάκης.

Η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες ως Συντονιστής Δικαιούχος της κοινοπραξίας έχει αναλάβει τη συνολική διοικητική υποστήριξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου – LIFE AMYBEAR», σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση «Καλλιστώ», το Δήμο Αμυνταίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ρόλος της LEVER στο έργο LIFE AMYBEAR είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολύπλευρος. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιήσει τοπικές δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αφορούν στην αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει η αρκούδα στην περιοχή και τη διάχυση και πολλαπλασιασμό των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και δράσεις παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον, θα συμμετέχει σε δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού των τοπικών υπηρεσιών και άλλων παραγόντων της περιοχής και σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, η LEVER έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση και εποπτεία για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση του συνόλου των δράσεων του έργου.

Το LIFE AMYBEAR υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «LIFE» Φύση και Βιοποικιλότητα, μέσω του οποίου λαμβάνει επιχορήγηση 1.140.116,00 ευρώ και συνεισφέρει μέσω των δικαιούχων με ιδία συμμετοχή 380.040,00 ευρώ. Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2016 και έχει διάρκεια 46 μηνών, έως και τον Ιούλιο του 2020.

Το LIFE AMYBEAR πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας. Η «αλληλεπίδραση» αυτή δημιουργεί προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και άλλα που έχουν παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα σε αξιοσημείωτη ένταση, όπως η προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς ή η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται αρκούδες.

Παράλληλα, εκτός από αρνητικές, έχουν ήδη αναγνωριστεί και θετικές αλληλεπιδράσεις, όπως η εδώ και χρόνια ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού γύρω από τον άξονα Αετού-Νυμφαίου, που οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη του Καταφυγίου Κέντρου Προστασίας Αρκούδας στην περιοχή. Ο πολλαπλασιασμός και η διάχυση των ωφελειών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, παραμένει ζητούμενη καθώς και ένας από τους βασικούς στόχους του έργου.

Μέσω του LIFE AMYBEAR αναμένεται να βελτιωθεί η κατάστασης διατήρησης της αρκούδας (Ursus arctos*), το οποίο θα επιτευχθεί μέσω μιας βιώσιμης διαχείρισης της συνύπαρξης αρκούδας-ανθρώπου και της ελαχιστοποίησης της αρνητικής παρεμβολής αρκούδας-ανθρώπου. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στη διατήρηση ενός βιώσιμου επιπέδου θνησιμότητας της αρκούδας που οφείλεται στον άνθρωπο, που δεν υπερβαίνει το 6% του ελάχιστου εκτιμώμενου πληθυσμού στην περιοχή, στη διατήρηση του αριθμού των ετήσιων αναπαραγωγικών θηλυκών σε όχι λιγότερο από το 10-12% του ελάχιστου εκτιμώμενου πληθυσμού στην περιοχή, στη βελτίωση του επιπέδου ανοχής των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων σχετικά με τη συνύπαρξη τους με τα στοχευόμενα είδη, στη βελτίωση του επιπέδου ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστιθέμενη αξία της αρκούδας σε σχέση με την ελκυστικότητα της περιοχής, την εις βάθος απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό των τοπικών αρμόδιων αρχών σε ειδικές και συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης και στη συνέχιση της λειτουργίας των αυτόματων βιώσιμων μηχανισμών υποστήριξης ορισμένων ειδών προληπτικών μέτρων σε μακροπρόθεσμη βάση.

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras