Νέος Κύκλος Προκηρύξεων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων στο Πλαίσιο του Προγράμματος της Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης της Χώρας «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

Συντάκτης: Τατιάνα Αγγελίδου

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας & Ανάπτυξης, MSc

Δ/ντρια Τομέα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Delta Engineering 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πολεοδομικής μεταρρύθμισης της χώρας με το όνομα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» συνεχίζεται η διαδικασία κύκλων ανάρτησης διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Ο νεότερος κύκλος περιλαμβάνει τους κατωτέρω Δήμους:

 1. ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΠΣ
 2. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΠΣ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΠΣ
 4. ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΠΣ
 5. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2ο ΤΠΣ
 6. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΠΣ
 7. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΠΣ
 8. ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΤΠΣ
 9. ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΤΠΣ
 10. ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΕΣ – ΨΑΡΑ – ΧΙΟΣ ΤΠΣ
 11. ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΤΠΣ
 12. ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΠΣ
 13. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΠΣ
 14. ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΠΣ
 15. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΠΣ

 

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) αποτελούν μια νέα κατηγορία χωρικών σχεδίων που αντικαθιστούν τα γνωστά ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα και έχουν την αρμοδιότητα να τροποποιούν, μετά από τεκμηρίωση, χρήσεις γης θεσμοθετημένες με παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια του Ν. 1337/1983, του Ν. 2508/1997, ΖΟΕ, κλπ.) και γενικούς όρους δόμησης, καθώς και να θεσπίζουν και περιοχές ειδικής προστασίας της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομίας, ή ειδικών αναπτυξιακών καθεστώτων όπως Επιχειρηματικά Πάρκα.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες διακηρύξεις, οι μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα ανατεθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με κύριο του έργου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για την ανάληψη των μελετών προβλέπεται περί τα τέλη Μαΐου. Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν και την υποβολή Τεχνικής Προσφοράς, η αξιολόγηση της οποίας προάγει τον υγιή ανταγωνισμό αλλά παράλληλα σημαίνει και μικρο-καθυστερήσεις στην επιλογή αναδόχου, την ανάθεση και εκκίνηση των μελετών. Στη συνέχεια η μελετητική διαδικασία εκπόνησης έκαστης μελέτης ΤΠΣ προβλέπεται να διαρκέσει περί τα δύο έτη, με δυνατότητες παράτασης, όπως άλλωστε προκύπτει από το Π.Δ/γμα 90/2018 – ΦΕΚ 162/Α/3-9-2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών.». Σύμφωνα με το ίδιο Π.Δ., ο χρόνος έγκρισης της μελέτης μετά την παραλαβή της υπολογίζεται σε περίπου ένα επιπλέον έτος.

 

Συμπερασματικά, οι μελέτες αυτές αναμένεται να ανατεθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ η αρχική περίοδος της καταγραφής των υφιστάμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, που αποτελεί το πρώτο βήμα της εκπόνησής τους, είναι κρίσιμης σημασίας για την ορθή συνεκτίμηση όλων των παραγόντων κατά τον καθορισμό των προτάσεων χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω των θεσμικών οργάνων που τον εκπροσωπεί όπως τα κατά τόπους Επιμελητήρια, όσο και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως στα θέματα καταγραφής δημόσιας περιουσίας και υποδομών.

 

Το πρόγραμμα συνεχίζει για το σύνολο της χώρας, ενώ οι προδιαγραφές προβλέπονται ίδιες για το σύνολο των μελετών.

 

Τα στελέχη της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ & Συνεργάτες, στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη σε πολεοδομικά ζητήματα.

Χρειάζεστε βοήθεια;