Ο «ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ως Καινοτόμος Μέθοδος & Εργαλείο Ανάπτυξης των Τόπων ως Προορισμών.

Συντάκτης: Ηλίας Γιαρματζίδης

BA Economics & Politics – MBA Strategic Management – PhDc Tourism Management

Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

 

 

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. είχε την ευκαιρία να διεξάγει μια έρευνα στους Δήμους με τους οποίους συνεργάζεται ώστε να αποτυπώσει την άποψή τους σχετικά με τη χρηστικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών που παραλαμβάνουν από το σύνολο των εξωτερικών συμβούλων με τους οποίους συνεργάζονται. Κοινός τόπος για όλους σχεδόν τους Δήμους υπήρξε η ανάγκη οι μελέτες αυτές να αποκτήσουν μια πιο χρηστική προσέγγιση και έναν περισσότερο εργαλειακό χαρακτήρα ώστε να μην «καταλήγουν στο συρτάρι», μένοντας σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες.

Με αφορμή αυτό το συμπέρασμα, η Lever ασχολήθηκε πιλοτικά με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας τουριστικού στρατηγικού σχεδιασμού για Δήμους και Περιφέρειες, αξιοποιώντας επίσης το momentum του νέου νόμου για την τουριστική ανάπτυξη (Ν. 4875/2021, «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης») καθώς και τα 36 Σχέδια Δράσης για τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Η νέα υπηρεσία αποτελεί δείγμα μιας νέας γενιάς στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που υιοθετούν ενισχυμένο ρόλο στις πρωτογενείς έρευνες πεδίου (τρεις διαφορετικές έρευνες πεδίου: επισκεπτών, κατοίκων, ενδιαφερόμενων μερών), αξιοποιεί 22 προτυποποιημένα εργαλεία σχεδιασμού που βασίζονται σε μελέτες διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Travel Foundation, Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού, Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών) και καταλήγει σε 12 διακριτά παραδοτέα, αρκετά εξ αυτών ικανά να σταθούν και ως ανεξάρτητα, stand-alone εργαλεία, όπως ο οδηγός σύστασης και λειτουργίας Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, ο οδηγός σύστασης και λειτουργίας Τοπικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, ο Μηχανισμός Παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής, το Σχέδιο Διαχείρισης Αξιοθέατων, κ.α..

Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η φιλοσοφία μιας στρατηγικής που εκπονείται με επίκεντρο τους κατοίκους πριν τα αξιοθέατα, αξιοποιεί και αλληλεπιδρά με το σύνολο των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης (επιχειρησιακά προγράμματα, ΣΒΑΑ, ΣΒΑΚ, ΣΔΑΕΚ, Ψηφιακή στρατηγική, κ.α.) και έχει την ικανότητα να αυτοαξιολογεί την απόδοσή της ώστε να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία της τουριστικής οικονομίας στην παραμικρή αλλαγή του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα υπηρεσία «Ευφυής Τουριστικός Σχεδιασμός» είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία του Ν.4875/2021 περί Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού και Τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χαρακτηρισμού ενός Δήμου ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Χρειάζεστε βοήθεια;