Τα μέλη μας

Άννα Γεωργίου

Είμαι Γεωγράφος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην “Εφαρμοσμένη γεωγραφία και διαχείριση του χώρου”, με κατεύθυνση Γεωπληροφορική στο τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτω εργασιακή εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα στον κλάδο της γεωπληροφορικής και της τηλεπισκόπησης. Δραστήρια με υψηλές ικανότητες στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και κριτική σκέψη για την αποδοτική αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων. Η συμμετοχή μου σε ερευνητικά και εθνικά έργα με βοήθησε να αναπτύξω περαιτέρω δεξιότητες που αφορούν την ορθή διαχείριση, το στοχευμένο χρονοπρογραμματισμό, τη συγγραφή τεχνικών κειμένων/παραδοτέων καθώς και την τεχνική εκπαίδευση μελών της εκάστοτε ομάδας έργου.