Τα μέλη μας

Αργυρώ Μίαρη

Είναι ευρέως γνωστό πως ο κλάδος της Λογιστικής συνεχώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα εκάστοτε οικονομικά και διεθνή πρότυπα. Κατέχω Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης και είμαι απόφοιτη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Α.Τ.Ε.Θ. Ολοκλήρωσα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα  2018, ενώ διαθέτω προϋπηρεσία στα πρότυπα λογιστικής απεικόνισης, σε σχέση με τους εσωτερικούς ελέγχους.