Τα μέλη μας

Χιονάτη Λέτσιου

Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Προϋπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο με ειδίκευση  στην ηλεκτρονική τραπεζική και στα εναλλακτικά δίκτυα. Στόχος μου είναι η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων που μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικές προοπτικές. Με ενδιαφέρει η ομαδική εργασία και το πνεύμα συνεργασίας καθώς πιστεύω ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.