Τα μέλη μας

Ελισσάβετ Παυλίδου

Είμαι Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και διαθέτω εμπειρία πάνω από 20 έτη ως Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με την πολυετή εμπειρία μου στη συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων, έχω αναπτύξει την ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών χρηματοδότησης για την επίτευξη των μελλοντικών αναπτυξιακών στόχων ιδιωτικών και δημόσιων  οργανισμών. Μαζί μπορούμε να μετασχηματίσουμε την ιδέα σας σε πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική αρτιότητα της πρότασης και της υλοποίησης του έργου με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του οργανισμού σας και άλλων εμπλεκόμενων μερών.