Τα μέλη μας

Κατερίνα Σίσκου

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διαθέτω 12ετή και πλέον εμπειρία στις δημόσιες συγκοινωνίες και έχω διατελέσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στον δεύτερο μεγαλύτερο οργανισμό δημόσιων συγκοινωνιών της χώρας (Ο.Α.Σ.Θ.). Κύριες δεξιότητές μου, πέρα από το γνωστικό μου πεδίο του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, είναι η διοίκηση προσωπικού, η διενέργεια διαπραγματεύσεων, καθώς και η αντιμετώπιση κρίσεων.