Τα μέλη μας

Κάτια Χάγιου

Το 2006 αποφοίτησα από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια πραγματοποίησα Μεταπτυχιακές Σπουδές Πολεοδομίας – Χωροταξίας στο ΕΜΠ. Διαθέτω 15ετή εμπειρία. Οι δεξιότητές της στο σχεδιασμό και στο συντονισμό έργου, έχουν αναπτυχθεί εργαζόμενη ως μόνιμη συνεργάτης σε αρχιτεκτονικά γραφεία αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας και σήμερα σε εταιρεία συμβούλων, ανταποκρινόμενη σε διαφορετικά καθήκοντα και θέσεις. Σημαντικό μέρος της εμπειρίας μου αφορά στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό από το στάδιο της προμελέτης έως το στάδιο της μελέτης εφαρμογής.