Τα μέλη μας

Μαρία Ατζουλή

Με σπουδές στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαθέτω μακρά προϋπηρεσία σε πολυεθνικές, αλλά και μεγάλες ελληνικές εταιρίες σε τμήματα διοίκησης, marketing και πωλήσεων. Γνωρίζω καλά τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, γεφυρώνοντας τον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Κύρια χαρακτηριστικά μου είναι η αποφασιστικότητα, η επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλού αντίκτυπου, η σύλληψη και η εφαρμογή στρατηγικών / επιχειρησιακών τακτικών, ώστε να φέρουν μοναδική αξία στον οργανισμό και την αγορά. Στόχος μου η εύρυθμη λειτουργία των φορέων και η εφαρμογή προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, καινοτομία και βιωσιμότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.