Τα μέλη μας

Μαρία Τορορή

Οι σπουδές μου στην Νομική Επιστήμη, την διαμεσολάβηση και η πολυετή συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία μου συνδυάστηκαν αρμονικά με την μεταπτυχιακή ειδίκευση και επαγγελματική δραστηριότητα μου ως διαχειρίστρια Πολιτισμικών Μονάδων.  Μου  παρέχουν τις γνώσεις και την ικανότητα να εργαστώ αποτελεσματικά στον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα απαραίτητα «εργαλεία» που χρησιμοποιώ στην εργασία μου είναι η μελέτη, η καλή προετοιμασία, η δεξιότητα της επικοινωνίας, η μεθοδικότητα  και οι συνέργειες.