Τα μέλη μας

Μαριτίνα Γεωργίου

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση την κοινωνική πολιτική, αντιλήφθηκα τη σπουδαιότητα της οργανωμένης και βιώσιμης πόλης. Στη συνέχεια, με τη μεταπτυχιακή μου ειδίκευση στη στρατηγική, το δίκαιο και τα οικονομικά της ενέργειας, αποκόμισα περαιτέρω γνώσεις σε ζητήματα που άπτονται αυτής. Έχοντας επαγγελματική εμπειρία στο κομμάτι της συμβουλευτικής σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, η ανάδειξη της δυναμικής των πόλεων, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων και η μετατροπή αυτών σε «έξυπνες» και βιώσιμες, αποτελεί για μένα μια πρόκληση, αλλά κ μια ευκαιρία , ώστε να γίνουν οι σύγχρονες κοινωνίες λειτουργικές και συμπεριληπτικές.