Τα μέλη μας

Σπύρος Σφώρος

Ο κ. Σφώρος Σπύρος, είναι οικονομολόγος – διεθνολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Σόφιας Βουλγαρίας. Έχει μακροχρόνια εμπειρία στον λογιστικό – οικονομοτεχνικό κλάδο καθώς εργάστηκε, ως ελεύθερος επαγγελματίας, στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών καθώς και, στη συγγραφή και υποβολή, ιδιωτικών επενδυτικών μελετών χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ. Επίσης, σημαντική η εμπειρία του, ως σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την υλοποίηση, από το 2013 έως και το 2018, στα προγράμματα Interreg, του προγράμματος ETCP Greece – Italy 2007-2013 και ETCP 2007-2013 Greece -Albania, καθώς και στη συγγραφή προτάσεων για τα αντίστοιχα προγράμματα Interreg για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τέλος, εργάστηκε, ως οικονομολόγος – τεχνικός σύμβουλος ενέργειας μέχρι και το 2021, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και, συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Ρύθμισης και Εποπτείας Αγορών Λιανικής και Προστασίας Καταναλωτών. Σήμερα εργάζεται ως οικονομολόγος, σύμβουλος περιφερειακής ανάπτυξης, στην Εταιρία LEVER Α.Ε. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αποτελεί μέλος του  ανθρώπινου δυναμικού της LEVER Α.Ε. από τον Ιούνιο του 2022.