Πρόσκληση Συμμετοχής – SUPPORT TO NEW EUROPEAN BAUHAUS LOCAL INITIATIVES

Συντάκτης: Ελισσάβετ Παυλίδου

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, MSc

Διευθύντρια Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus καθιστά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μια πολιτιστική, ανθρωποκεντρική, θετική και απτή εμπειρία για όλους, προωθώντας τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή των Ευρωπαϊκών πόλεων σε πιο όμορφους, βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς χώρους.

Μέσω αυτής της ανταγωνιστικής πρόσκλησης των μικρών και μεσαίων τοπικών αρχών, η  Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει εμπνευσμένα μετασχηματιστικά έργα τα οποία προωθούν τις τρεις συμπληρωματικές αξίες του New European Bauhaus: Αειφορία, Αισθητική και Ένταξη.

Συγκεκριμένα, επιδιώκουν να προωθήσουν έργα που καθοδηγούνται από τοπικές δημόσιες αρχές και συμβάλλουν στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus στους ακόλουθους τέσσερις τομείς δράσης:

  • Ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων και δημόσιων χώρων σε πνεύμα κυκλικότητας και ουδετερότητας του άνθρακα
    • Διατήρηση και μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς
    • Προσαρμογή και μετατροπή κτιρίων για λύσεις προσιτής στέγασης
    • Ανάπλαση αστικών ή αγροτικών χώρων.

20 τοπικά σχέδια από την ΕΕ θα λάβουν υποστήριξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εκτίμηση αναγκών: Εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιήσουν αξιολόγηση των ειδικών αναγκών του προβλεπόμενου έργου Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus και θα αναπτύξουν σχέδια τεχνικής βοήθειας με εξατομικευμένη υποστήριξη.

Υπηρεσίες υποστήριξης: Εμπειρογνώμονες θα παρέχουν προηγμένης τεχνολογίας σχεδιασμό έργων, εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών (π.χ. χαρτογράφηση ενδιαφερομένων, εμπλοκή πολιτών) και τεχνικές συμβουλές (π.χ. εκτιμήσεις κόστους, στρατηγικές χρηματοδότησης, νομικές συμβουλές), σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε έργου.

Οδικός χάρτης υλοποίησης: Εμπειρογνώμονες θα υποστηρίξουν τους δικαιούχους στην επώαση του έργου προς έναν λεπτομερή οδικό χάρτη που θα καθοδηγεί και θα επιτρέψει την υλοποίηση της ιδέας τους.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις τοπικές αρχές κάτω από το όριο των 100.000 κατοίκων.

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 23η Μαΐου 2022.  

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου.

Η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Αναπτυξιακών φορέων στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα LEADER).  

Περισσότερα »