ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η LEVER Α.Ε. συμβάλει στην μετατροπή της στρατηγικής των πελατών της σε προσδοκώμενα αποτελέσματα, βελτιώνοντας τις ικανότητες και την αποδοχή των στελεχών τους.

Αξιολόγηση

H LEVER Α.Ε. σε συνεργασία με την Profiles International χρησιμοποιεί ψυχομετρικά συστήματα και συστήματα εφαρμοσμένης εργασιακής ψυχολογίας για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Profiles International αξιοποιεί σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και σταθμίζει τα εργαλεία της σε συνεχή βάση, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.

Εκπαίδευση

Η LEVER Α.Ε. διαθέτει στελέχη & εξωτερικούς συνεργάτες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία από πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες που, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, συνδυάζουν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ (0,45%), ενώ επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το έτος 2014, μπορούν να το μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό κατά το έτος 2015.

Coaching

Η LEVER Α.Ε. παρέχει την υπηρεσία coaching σε στελέχη/επιχειρηματίες, δίνοντας πρόσβαση σε πολύτιμα εργαλεία management, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία σημερινά ή μελλοντικά καθήκοντα. Είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία δίνει επιπλέον εφόδια στα στελέχη/επιχειρηματία ώστε να οργανώσει και να διοικήσει πιο αποτελεσματικά την επιχείρησή του και τους τομείς της (εγκαθίδρυση της εταιρείας, πρόσληψη και αξιολόγηση προσωπικού, marketing, πωλήσεις σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο, εισπράξεις, πληρωμές, οικονομικός προγραμματισμός, βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικός έλεγχος, δημόσιες σχέσεις).

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras