ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στρατηγικός & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Η LEVER Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης σας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και εξασφαλίζει τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

Συμβουλευτική Ανάπτυξης Πωλήσεων

Με πολυετή εμπειρία και γνώση των αγορών, η LEVER Α.Ε.  αναπτύσσει για λογαριασμό της εταιρίας σας εγχειρίδια πωλήσεων, για να σας υποστηρίξει στη δημιουργία και εποπτεία ενός επιτυχημένου δικτύου πωλήσεων, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς και τον έλεγχο της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Marketing Plan & Ενέργειες Marketing

H LEVER Α.Ε. αναλαμβάνει την κατάρτιση ενός αποδοτικού Marketing Plan, που βασίζεται σε πλήρη ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρίας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαιτούμενης κερδοφορίας. Κατά την αρχική του κατάρτιση οφείλει να είναι απλό και κατανοητό, ώστε να υπάρξει εφικτό και αποδεκτό.

 

Παράλληλα στηρίζει την επιχείρηση σας κατά την εφαρμογή του, καθώς απαιτείται η διαρκής προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, τα οποία προκύπτουν στην αγορά και στις μετρήσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εφαρμοσμένο Marketing

Με την υπηρεσία του εφαρμοσμένου μάρκετινγκ, η LEVER Α.Ε. εφαρμόζει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, έναν συνδυασμό εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τη βελτίωση της κερδοφορίας και το χτίσιμο μιας ανταγωνιστικά βιώσιμης και επιτυχημένης επιχείρησης.

Έρευνα Αγοράς & Μυστηριώδη Πελάτη

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων (στρατηγικών και τακτικών) με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης.

Ο Μυστηριώδης Πελάτης είναι το πιο απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο της διοίκησης κάθε επιχειρηματικού κλάδου, που καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια την σχέση πελάτη-επιχείρησης και σας δίνει μια πλήρη εικόνα για το πώς βλέπουν οι πελάτες την επιχείρησή σας, όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που τους προσφέρει.

Οργανωτικός & Λειτουργικός Ανασχεδιασμός

Η LEVER Α.Ε. αναλαμβάνει την οργάνωση ή αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας. Αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια μελετούμε και υλοποιούμε εξωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Επαναχάραξη Στρατηγικής Ανάπτυξης

Επαναχάραξη Στρατηγικής Ανάπτυξης

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras