ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

Η LEVER Α.Ε. παρέχει την επιστημονική υποστήριξη στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει και να ιεραρχήσει τις τοπικές ανάγκες, να περιγράψει τη διαδικασία ωρίμανσης έργων / επενδυτικών δράσεων και τέλος να συνδέσει τα έργα / επενδυτικές δράσεις με τις υφιστάμενες – κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της LEVER Α.Ε. αποτελεί η ολοκληρωμένη υπηρεσία που παρέχει κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο διαχείρισης – παρακολούθησης (Σύμβουλος Διαχείρισης), όσο και σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης για τη βέλτιστη εξειδίκευση και προσαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος (Τεχνικός Σύμβουλος).

Το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρεται καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές:

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras