ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έρευνα & Καινοτομία

HORIZON 2020
Το “HORIZON 2020” υπόσχεται σημαντικές ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές, εφαρμόζοντας καινοτόμες ερευνητικές ιδέες από το “εργαστήριο στην αγορά”. Με τη σύζευξη της έρευνας και της καινοτομίας συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική αριστεία, τη βιομηχανική υπεροχή και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Επιπλέον, στοχεύει στην εξασφάλιση της παραγωγής παγκόσμιας κλάσης επιστήμης, γεγονός που αίρει τα εμπόδια στην καινοτομία και καθιστά ευκολότερη τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προσελκύει ιδιωτικές επενδύσεις.

Προϋπολογισμός: 80.000.000.000€

FP7 FUNDS

Το “FP7 FUNDS”είναι το πρόγραμμα που ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από το “HORIZON 2020” στη νέα χρηματοδοτική περίοδο, αλλά υπάρχουν πολλά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του “FP7 FUNDS” και βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο έχει δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους:
να ενισχύσει την επιστημονική και την τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς, με παράλληλη προώθηση της έρευνας που υποστηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋπολογισμός: 50.000.000.000€

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras