ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εδαφική Συνεργασία

INTERREG EUROPE
Το “INTERREG EUROPE” είναι ένα από τα εργαλεία για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η αρμονική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση μέσα από την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ενώ παράλληλα πρόκειται να συμβάλλει στην τόνωση της ανάπτυξης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειών της. Παράλληλα στοχεύει στη μείωση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά και τις ευκαιρίες τους. Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την περίοδο 2014-2020 η χρηματοδότηση της πολιτική συνοχής επικεντρώνεται στην υποστήριξη των στόχων της “Στρατηγικής Ευρώπης 2020”.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras