ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

COSME
Το “COSME” είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο γενικός στόχος του είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηματική νοοτροπία, την προώθηση της δημιουργίας και της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ενώ οι τέσσερις ειδικοί στόχοι είναι:
η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων
η βελτίωση της πρόσβασης σε αγορές – κυρίως εντός της Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο
η βελτίωση των συνθηκών πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης – συμπεριλαμβανομένου του τουριστικού τομέα
η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής νοοτροπίας

Προϋπολογισμός: 2.300.000.000€

 

EUREKA EUROSTARS
Το “EUREKA EUROSTARS” είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης και υποστήριξης που προορίζεται ειδικά για τη διεξαγωγή έρευνας από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι να διεγείρει τις ΜΜΕ, ώστε να ηγηθούν των διεθνών συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας. Η αποστολή του προγράμματος είναι «να υποστηρίξει τις επιδόσεις Ε&Α των καινοτόμων επιχειρηματιών, με τη χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο και να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους».

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras