ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υγεία

3rd HEALTH PROGRAMME

Το “3rd HEALTH PROGRAMME” αποτελείται από ετήσια πακέτα εργασίας που ορίζουν τους τομείς προτεραιότητας και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των δράσεων του. Το πρόγραμμα έχει 4 πρωταρχικούς στόχους που επιδιώκουν:

την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και την προώθηση υποστηρικτικών πλαισίων για υγιείς τρόπους ζωής
την προστασία των πολιτών της Ένωσης σε θέματα σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία
την υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας
τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της Ένωσης

Προϋπολογισμός: 1.460.000.000€

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras