Συνέδριο λήξης έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας» Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου 15-16 Νοεμβρίου 2021

Η εταιρεία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», ως επικεφαλής εταίρος, η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια ζωή και τη Φύση, «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», ο Δήμος Αμυνταίου και η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν το συνέδριο λήξης του έργου LIFE AMYBEAR «Η συνύπαρξη Ανθρώπου – Αρκούδας»,  τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου. 

Το έργο «LIFE AMYBEAR – Improving Human-Bear Coexistence Conditions in the Municipality of Amyntaio (Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου)» πραγματεύεται την καταγεγραμμένη αύξηση των περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η «αλληλεπίδραση» αυτή δημιουργεί προβλήματα, που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και η ολοένα και αυξανόμενη προσέγγιση αρκούδων σε οικισμούς και η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων, όπου εμπλέκονται αρκούδες.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές Ενότητες:

 1. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία της καφέ αρκούδας
 2. Παρουσίαση έργων LIFE για τη διατήρηση της καφέ αρκούδας σε Ελλάδα και Ευρώπη
 3. Ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων ανθρώπου-αρκούδας
 4. Επιπτώσεις των οδικών και ενεργειακών υποδομών στην καφέ αρκούδα
 5. Ευαισθητοποίηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Όπως εξηγεί η υπεύθυνη του έργου από την εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Ελισσάβετ Παυλίδου «Το έργο LIFE AMYBEAR ολοκληρώνεται αφήνοντας σημαντικά αποτελέσματα στην προσπάθεια βελτίωσης  των συνθηκών συνύπαρξης Ανθρώπου – Αρκούδας στις περιοχή του Δήμου Αμυνταίου και Φλώρινας. Ο αριθμός των αρκούδων που ζουν ή διέρχονται από την περιοχή υπολογίσθηκε στα 160 περίπου άτομα, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα  εφαρμογής των διαχειριστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου».

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου:

 • Τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινακίδες και εικονικός φράκτης στο οδικό δίκτυο της περιοχής περίπου για την αποτροπή της διέλευσης των άγριων ζώων,  
 • Τοποθετήθηκαν ειδικά κελύφη κάδων απορριμμάτων σε επτά οικισμούς για την αποτροπή της αρκούδας για αναζήτηση τροφής (εντός των οικισμών ή σε χώρους παραγωγής προϊόντων),
 • Διανεμήθηκαν ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γεωργούς για την προστασία της παραγωγής τους, 4)
 • Δημιουργήθηκε δίκτυο ανταλλαγής ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών και διανεμήθηκαν κυτία πρώτων βοηθειών, για τη την αντιμετώπιση του προβλήματος των απωλειών σκύλων φύλαξης από δηλητηριασμένα δολώματα.
 • Επίσης, υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις ενημέρωσης προς την τοπική κοινωνία και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ώστε να γίνει κατανοητή η αξία της αρκούδας για την περιοχή του έργου, καθώς και για ενημερωθούν για το πως θα πρέπει να συμβιώσουν με αυτή.
 • Τέλος, οι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των προηγούμενων δράσεων, ώστε οι δράσεις να έχουν την απαραίτητη αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η κα. Παυλίδου συμπλήρωσε, επίσης, σχετικά με τη δημιουργία του ειδικού σήματος της «Καφέ Αρκούδας» : «Στο πλαίσιο αναγνώρισης των προσπαθειών των τοπικών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την συμβίωση με την αρκούδα στην περιοχή δημιουργήθηκε το τοπικό πρότυπο της “Καφέ Αρκούδας” και 15 επιχειρήσεις κατάφεραν να λάβουν το σήμα. Η ανάπτυξη του εν λόγω σήματος, πέραν του βασικού στόχου βελτίωσης των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου/αρκούδας, προσπαθεί να συμβάλει στην αναγνώριση της καφέ αρκούδας ως ένα είδος, που δεν έχει μόνο περιβαλλοντική αλλά και οικονομική αξία, προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο αξία στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς την αρκούδα».

Το συνέδριο θα υλοποιηθεί υβριδικά συνδυάζοντας τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση με τη φυσική παρουσία. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου με φυσική παρουσία, θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. O αριθμός συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα είναι περιορισμένος και δύναται να τροποποιηθεί σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα εκείνης της περιόδου Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Δηλώσεις συμμετοχής είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία, μπορούν να γίνουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://conference.lifeamybear.eu

Χρειάζεστε βοήθεια;