Εκπαίδευση Στις Σχολικές Αυλές

Στις σχολικές αυλές πρέπει να αναπτύσσεται η φαντασία, η δημιουργικότητα, η συμμετοχικότητα και η κοινωνικότητα των μαθητών. Σχεδιάζουμε αυλές που προκαλούν τα παιδιά να παίξουν και να μάθουν…παρέα  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Υποβαθμισμένοι και μη προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι Έλλειψη ασφάλειας και συντήρησης αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Απουσία συνολικού σχεδιασμού σχολικών μονάδων  Έλλειψη χώρων πρασίνου και δημιουργικής ανάπτυξης… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εκπαίδευση Στις Σχολικές Αυλές

Εναλλακτική μετακίνηση (ποδηλασία και βάδισμα)

Προτείνουμε παρεμβάσεις για την προώθηση της πεζή μετακίνησης και του ποδηλάτου στον αστικό χώρο, μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων διαθέσιμων υποδομών και τον καθορισμό των κρίσιμων παραμέτρων σχεδιασμού για την εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών προσβασιμότητας και ασφάλειας για όλους ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ Παραδοσιακός κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση στη ροή οχημάτων Επικράτηση του αυτοκινήτου ως «κύριο» μέσο… Συνεχίστε να διαβάζετε το Εναλλακτική μετακίνηση (ποδηλασία και βάδισμα)