Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Τεχνολογία “Έξυπνης” Πόλης

Έξυπνη πόλη σημαίνει «καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους κάτοικους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση πόρων, με την υιοθέτηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών».    ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Περισσότερα »